Era Centenària

Era CentenàriaAl llarg de la història, moltes generacions han extret dels que acabaven essent camps de conreu les pedres que n’impedien la llaurada i el correcte creixement de les llavors. Aquestes pedres han servit per construir els marges de despedregar i els murs de pedra seca, que protegeixen i limiten els camps i, en alguns casos, també les propietats.

Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents tot conformant els bancals o feixes i aconseguint així guanyar terreny cultivable on abans el pendent ho impedia. Aquestes construccions permeten frenar l’escolament de l’aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l’erosió. Els marges són l’element més senzill i alhora el patrimoni més comú de la pedra seca. Aquí podem observar una construcció peculiar, que consisteix en una Era on se separava la palla del gra, cosa que fa notar que en aquestes alçades del Montsant s’hi conreava cereal.

Pots visitar-ho fent l’Itinerari 5: Tossal Pelat.