Cova d’en Ximet

Cova del Ximet
Cova del Ximet

La cova d’en Ximet, situada al Barranc de Sant Salvador, és una cova formada per un amuntegament de blocs caiguts en el fons del Barranc. Dóna la casualitat que l’aigua del Barranc de Sant Salvador, l’únic barranc del municipi on corre l’aigua tot l’any i que abasta el municipi amb aigua potable, travessa aquesta cova. L’interior de la cova forma una mena de sala on se sent el soroll de l’aigua que s’acumula abans d’escórrer-se més avall.

Una petita presa construïda a la sortida de la cova crea aquesta làmina d’aigua, i més avall un seguit de bassa i canalització de l’aigua travessa la finca següent.

Algunes de les coves s’han fet servir per aconseguir o emmagatzemar aigua. A causa de la llunyania de les coves, només les més accessibles s’han fet servir de forma més intensa.

La cova va ser recuperada i netejada l’any 2008, després de quedar colmatada per sediments des dels aiguats del 1994. Actualment s’han efectuat treballs d’acondicionament, retirant el sediment i facilitant l’accés a la cova amb una passarel·la peatonal. El seu voltant està adequat com a àrea de lleure amb taules i una font.